Det du inte tänkt på gällande hästägande

Hästägande är enormt roligt, men också väldigt krävande och kräver mycket kunskaper. Här kommer några av det saker som man bör fördjupa sig i som hästägare som både kan spara pengar och göra så att du och din häst mår bättre.

Stallets miljö

Om man bygger eller flyttar in i ett stall bör man vara klar med vad det är byggt för. Ett stall som är byggt för att hålla viss värme på vintern har isoleringen i väggar och tak samt en korrekt ventilation för ändamålet. I mer konkreta termer betyder det att ett varmt stall klarar att hålla en temperatur som undviker frost under hela året. Beroende på läge och konstruktion kan det i vissa fall kräva uppvärmning. Kalla stall saknar isolering och har en annan luftgenomströmning. Att försöka omvandla ett kallt stall till ett varmt stall genom att täcka för luftgenomströmningen tar och försämrar stallmiljön drastiskt. Främst för att luftfuktigheten ökar vilket i sin tur kan orsaka problem i djurens luftvägar.

Annars så behöver hästarna för det mesta samma saker som oss människor. Naturligt ljusinsläpp, bra luft och låg ljudnivå är några av sakerna som bör tillgodoses.

Korrekt grovfoder

Att djuren behöver ett fullgott foder låter kanske självklart men vad betyder rent praktiskt? Hur avgör man vilket foder som en häst behöver och hur införskaffar man det till högst kvalitet och lägst pris.

Grovfoderbörsen är en av Sveriges största auktoriteter inom området och hjälper dessutom till som en förmedlare mellan producenter och hästägare. De hjälper till med att avgöra vilket behov din häst har beroende på saker som aktivitet och storlek. Att genomföra denna granskning och att beställa foder från rätt skörd kan dessutom spara dig mycket pengar. Det kan skilja så mycket som 15 000 kr per år i foderkostnader beroende på vad man väljer.

Hästars sociala behov

Den 1:a augusti 2009 infördes en ny del till djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning. Där angavs det att hästar ska få sitt behov av social kontakt tillgodosedd, det är därför viktigt att förstå hur man ser till detta behov. Som grundläggande fakta kan man börja med att hästen faktiskt är ett socialt flockdjur och i naturlig miljö spenderar de mesta av sin tid i nära kontakt med andra hästar. Studier har visat att grupphållna hästar är lättare att träna och lär sig fortare, dessutom har de en mindre frekvens av beteenden som att bita och sparka.

Om man har en häst ensam i en hage eller box är det därför bra att se till att hästen åtminstone kan se, höra och känna lukten av andra hästar, de kan hjälpa dem att känna en viss flocktillhörighet. Eftersom de är ett flockdjur gillar de nämligen att göra som andra hästar gör, äta när de äter, gå omkring när de andra gör det. Detta är ett fenomen som kallas för social facilitering. Kan inte hästen få kontakt med andra hästar är det möjligt att delvis tillgodo se detta behov med andra flockdjur, som kor eller får, men bäst av allt är ändå andra hästar.