Halsband och selar för hundar

Det är inte alla hundägare som ifrågasätter koppel och dess funktioner, i och med denna artikel hoppas vi kunna informera om de olika lösningar som finns tillgängliga och deras funktioner inom lydnad.

Gör rätt från början

Det är fortfarande förvånande för många att stryphalsbandet fortfarande existerar och används, och det är med rätta, låt oss förklara varför. Tanken med ett stryphalsband är att det ska bara behövas användas ett par gånger för att hunden ska lära sig att hålla sig borta från något eller inte göra något specifikt. Detta betyder att när hunden gör något den inte borde ska man alltså rycka så hårt att hunden inte kommer att våga göra det igen. Redan nu borde detta framstå som motbjudande, men det blir faktiskt värre. Enligt en studie från Tyskland är det en väldigt hög procentandel av hundar som korrigeras på detta sätt som får skador i rygg, nacke eller båda, det estimerades att över 90%.

Olika typer av koppel och halsband

Ett annat typ av halsband som har stor användning är de så kallade halvstryphalsband, detta är menad att dra åt lite grann runt halsen utan att minska lufttillförseln för hunden. Dessa minskar bara till en sådan grad att hunden inte kan dra sig ut ur halsbandet, inte mer. Halvstryphalsband är som bäst när de är gjorda i mjuka material och minst ett par centimeter breda, det är så att de ska täcka ett par nackkotor och därför drastiskt minska risken för skador när man rycker i kopplet.

Slutligen har vi kanske det bästa alternativet: promenadsele. Dessa är utformade för att inte belasta en enda punkt på hunden utan att sprida ut det över en större yta samtidigt som de inte begränsar hunden i sina rörelser. Selar används även för ändamål som hundspann, sparkkörning och linlöpning.

Lär hunden att gå i koppel som valp

För att börja lära en hund att gå i koppel kan man läsa mer om det i denna korta artikel. Det är viktigt att man i tidig ålder på hunden vänjer den med koppel. Även att lyssna på dig som husse eller matte. Det absolut trevligaste är att kunna gå med sin hund utan koppel, men vissa gånger så gäller det att koppla sin hund. Under tiden 1 mars tills 20 augusti så är det lag på att man ska hålla extra uppsikt över sin hund ute i naturen.

Det allra bästa är att sätta koppel på hunden för att inte riskera något. Även om du kan lita på din hund så kan andra tycka till om detta och det bästa är att ha sin hund kopplad om man är ute i naturen. Om hunden skulle vara lös och börja jaga något vilt så kan det bli dryga böter på detta, så koppla din hund under mars till augusti då de vilda djuren föder sina ungar. Läs mer om detta hos Agria-